Corona maatregelen brengen mensen op zoek naar een huurwoning in de problemen.

Door de huidige quarantaine maatregelen is een woning bezoeken via een makelaar niet meer toegelaten. Veel mensen wachten ook af om hun woning op de markt te plaatsen. Er komen daardoor veel minder koopwoningen, maar ook minder huurwoningen op de markt. Maar bij sommigen stopt nu toch het huurcontract. Hoewel zij voor 17 juli niet gedwongen uit het huis kunnen gezet worden, zijn zij toch genoodzaakt om in deze moeilijke tijden op zoek te gaan naar een nieuwe huurwoning.

Onderstaande grafiek geeft het aantal nieuwe huurwoningen per dag weer dat op Realo geplaatst wordt. Het valt duidelijk op dat na het invoeren van de quarantaine maatregelen het aantal nieuwe huurwoningen dat op de markt komt 4 keer minder is.

Aantal nieuwe huurwoningen per dag dat op Realo geplaatst wordt.

Kijken we naar het aantal mensen dat een verhuurder contacteert om een woning te huren, dan zien we geen enkele daling.

Aantal mensen die een verhuurder contacteren per dag.

Voorlopig zien we geen significante wijziging in de prijzen van de huurwoningen die op de markt komen.

De huurdersbond had ervoor gepleit dat alle huurcontracten automatisch met drie maanden verlengd zouden worden. Maar dat voorstel botste op weerstand van onder meer de verhuurdersbonden. Zie ook dit artikel in De Tijd.

De potentiële huurders dienen dus te kiezen uit een veel kleiner aantal huurwoningen in een markt waar er al heel wat concurrentie was tussen huurders. Dit terwijl het aantal mensen dat op zoek is hoog blijft. Hierdoor komen zij mogelijks in de problemen als de lockdown maatregelen langer duren. Realo ijvert er dan ook voor om de vastgoedmakelaars zo snel mogelijk weer toe te laten om hun beroep uit te oefenen en huisbezoeken met een professional, mits het in acht nemen van enkele maatregelen, opnieuw toe te laten.

Heb je zelf een woning die je kan verhuren? Hou je dan zeker niet in om deze gratis op realo te huur aan te bieden.

Insights